Spotřeba paliva
Spotřeba je:
---
---

Cena/1 km: --- $

Průměrná spotřeba paliva vozidla

Průměrná spotřeba paliva je údaj, který sleduje většina motoristů pro vyhodnocení ekonomičnosti provozu svého vozidla. Vozidla, která disponují počítačem na palubní desce, počítají spotřebu automaticky a motorista má přehled o okamžité spotřebě i průměrné spotřebě PHM. Pokud v autě nemáte počítač, který by počítal spotřebu automaticky, může pro vás být tato jednoduchá kalkulačka užitečná. Výše uvedená kalkulačka Vám umožňuje vypočítat průměrnou spotřebu paliva vašeho vozidla. Pro výpočet můžete vybírat pro objemové jednotky mezi litry a galony a pro ujetou vzdálenost mezi kilometry a mílemi. Kalkulačka automatický vypočítá kolik kilometrů nebo mil ujedete na jednotku paliva (na 1 litr nebo 1 galon). Jako doplňkový údaj můžete zadat cenu paliva a kalkulačka automaticky dopočítá cenu na 1 kilometr ujeté vzdálenosti.

Jak spočítat spotřebu paliva?

Buď použijete kalkulačku, kterou máte k dispozici na této stránce nebo použijete jednoduchý vzorec.

průměrná spotřeba = spotřebované palivo / (ujetá vzdálenost / 100)

nebo

průměrná spotřeba = (spotřebované palivo / ujetá vzdálenost) * 100

Oba vzorce pro výpočet jsou vzájemně ekvivalentní, takže použijte, který je vám bližší.

Metodika měření spotřeby paliva

Vždy vycházíme z plné nádrže, takže dotankujeme v autě plnou nádrž paliva. Po ujetí určité vzdálenosti (např. 500 km - čím delší vzdálenost, tím lepší výsledek) opět dotankujeme plnou nádrž. Tím jsme získaly hodnoty vzdálenosti a spotřebovaného paliva (to, které jsme po ujetí vzdálenosti dotankovali), které potřebujeme pro výpočet. Pokud dopočítáváte i cenu na 1 kilometr ujeté vzdálenosti, tak používáte údaj o ceně z předchozího tankování (nikoliv posledního), protože toto palivo jste skutečně spotřebovali. Pokud chcete mít výsledky co nejpřesnější počítejte spotřebu vždy z maximální vzdálenosti, kterou na plnou nádrž ujedete(doplnit PHM až se rozsvítí kontrolka rezervy paliva).

Příklad výpočtu spotřeby paliva

Vycházíme z plné nádrže. Po ujetí 847 kilometrů dotankujeme 52 litrů paliva (benzinu či nafty). Takže jsme na ujetí 847 km spotřebovali 52 l paliva. Teď použijeme výše uvedený vzorec. Pro tento příklad použiji druhý z uvedených vzorců. Výpočet pomocí prvního uvedeného vzorce je ekvivalentní.

průměrná spotřeba = (spotřebované palivo / ujetá vzdálenost) * 100
průměrná spotřeba = (52 / 847) * 100
průměrná spotřeba = 0,06139 * 100
průměrná spotřeba = 6,139 l/km